Về Nguyễn Hoàng Phương Anh

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn Từ 9,000,000 VND đến 10,000,000 VND
  • Đã xem 750

Languages

Tiếng Anh TOEIC
Intermediate

Thành tích và giải thưởng

Kỹ năng