Về Nguyễn Hữu Đức

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7 Triệu 8 Triệu
  • Đã xem 212

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng