Về Ngô Thị Tuyết Loan

 • Trình độ học vấn Đại Học
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 8.000.000₫
 • Đã xem 575

Kinh nghiệm

 • 2021 - Hiện tại
  Công ty TNHH SGX

  Nhân viên kế hoạch

  Nhận đơn hàng từ khách hàng Lên kế hoạch sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất Hỗ trợ xuất hàng Làm báo cáo sản xuất

Kỹ năng

Vi tính

Kỹ năng