Về Ngô Tạo Hòa Ngô Tạo Hòa

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng nhóm
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng nhóm
  • Mức lương mong muốn 12000000
  • Đã xem 9