Về Ngô Nguyễn Ngọc Ánh

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8.000.000 Vnđ
  • Đã xem 148