Về Ngô Ngân

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Cấp bậc hiện tại CTV
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 3000000đ
  • Đã xem 1125

About me

Tôi muốn tìm công việc bán thời gian, làm tại nhà để kiếm thêm thu nhập

Học tập

Kỹ năng

Ngô Thị Kim Ngân

Ảnh hoạt động

Kỹ năng