Về Ngô Gia Như

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Chuyên gia
  • Mức lương mong muốn 7.000.000 10.000.000
  • Đã xem 145