Về Lưu Thanh Thảo

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 5.000.000 10.000000
  • Đã xem 300