Về Lưu Kiến Quốc

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng nhóm
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng nhóm
  • Mức lương mong muốn 14.000.000
  • Đã xem 196