Về LÊ VIẾT LINH

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng phó phòng
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 25.000.000 30.000.000
  • Đã xem 73

Kỹ năng