Về Lê Thi THanh Ngân

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8000000
  • Đã xem 279