Về Lê Thị Liên

 • Trình độ học vấn Đại Học
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 13000000 15000000
 • Đã xem 231

Kinh nghiệm

 • 2016 - 2021
  CÔNG TY TNHH YUE CHANG (VN)

  Lê Thị Liên

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP Kiểm tra chứng từ, hoạch toán theo dõi tất cả các nghiệp vụ phát sinh để lên báo cáo tài chính. Lên báo cáo tài chính, Thống kê, tổng hợp và giải trình chi tiết số liệu khi có yêu cầu Kiểm tra tính chính xác của hoá đơn đầu ra đầu vào, lập và nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý, năm, hoàn thuế cho công ty. Giải trình số liệu khi cho ban giám đốc, cơ quan chức năng có yêu cầu Tính thuế TNCN, làm báo cáo hằng quý và quyết toán thuế TNCN hằng năm Lưu sổ chứng từ, sổ sách theo đúng quy định Theo dõi, phân bổ TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước hàng tháng, năm Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hoá theo định mức, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí nguyên vật liệu Theo dõi đối chiếu công nợ Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán