Về Lê Thị Liên

 • Trình độ học vấn Đại Học
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 13000000 15000000
 • Đã xem 1075

About me

Tôi có các kỹ năng chuyên môn, là một người ham học hỏi, luôn nỗ lực để phát triển, mong muốn được làm tại Công Ty

Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là hoàn thành xuất sắc công việc tại nơi công tác cùng với việc học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên ngành, phát triển và rèn luyện bản thân.

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2022 - 2022
  Công ty TNHH Phước Ý

  Kế Toán Kho

  - Quản lý nhập xuất tồn kho - Theo dõi đơn hàng, mua nguyên vật liệu. - Đối chiếu công nợ với khách và theo dõi công nợ theo dõi hàng gia công nhập xuất . - Tham gia kiểm kê định kỳ, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của công ty, lên số liệu báo cáo, đánh giá chênh lệch, xử lý số liệu và báo cáo lên ban giám đốc công ty - Phối hợp với bộ phận kế toán, thực hiện các yêu cầu của Giám đốc

 • 2022 - 2022
  Công ty TNHH New Wide Việt Nam

  Kế toán tổng hợp

  - Kiểm tra chứng từ, hoạch toán theo dõi tất cả các nghiệp vụ phát sinh để lên báo cáo tài chính. - Lên báo cáo tài chính, Thống kê, tổng hợp và giải trình chi tiết số liệu khi có yêu cầu. - Kiểm tra tính chính xác của hoá đơn đầu ra đầu vào, lập và nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý, năm, hoàn thuế cho công ty. Giải trình số liệu khi cho ban giám đốc, cơ quan chức năng có yêu cầu - Tính lương, thuế TNCN, làm báo cáo hằng quý và quyết toán thuế TNCN hằng năm. - Kiểm tra và theo dõi đơn hàng gia công nội địa và xuất hóa đơn GTGT, hoạch toán doanh thu trong nước và xuất khẩu - Hoach toán ngân hàng, tiền mặt theo dõi dòng tiền trong công ty - Làm báo cáo thống kê. - Lưu sổ chứng từ, sổ sách theo đúng quy định - Theo dõi, phân bổ TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước hàng tháng, năm - Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành những yêu cầu của cấp trên

 • 2022 - 2022
  Công ty TNHH Yue Chang Việt Nam

  Kế Toán Tổng Hợp

  - Hoach toán chi phí, doanh thu, tiền mặt, ngân hàng - Kiểm tra hóa đơn, lập bảng kê mua vào bán ra, làm báo thuế GTGT hàng tháng, quý, hoàn thuế GTGT khi có yêu cầu - Xuất hóa đơn GTGT. - Lên báo cáo tài chính, làm việc với kiểm toán hoàn thành báo cáo tài chính cuối năm, làm báo cáo thuế TNDN - Theo dõi số lượng hàng nhập kho NVL và kho thành phẩm, tính giá thành sản phẩm. - Phối hợp với bộ phận kinh doanh, thực hiện các yêu cầu của Giám đốc.

Kỹ năng