Về Lê Thảo

 • Đã xem 199

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2005 - 2015
  CÔNG TY TNHH TSUCHIYA TSCO (VIỆT NAM)

  Nhân viên phòng QLCL (QA)

  - Thực hiện các kế hoạch của phòng về mảng chất lượng, 5S của công ty. - Cập nhật các kiến thức, thông tin về chất lượng/an toàn thực phẩm. - Xử lý các sự cố liên quan đến chất lượng/vệ sinh môi trường nếu trong phạm vi hoặc báo cáo vấn đề chất lượng cho cấp trên giải quyết. - Huấn luyện, hướng dẫn các quy trình, quy định mới về tiêu chuẩn chất lượng cho bộ phận sản xuất và công nhân mới. - Lưu trữ và cập nhật tài liệu của phòng QA một cách khoa học, trình tự.. - Lên kế hoạch kiểm tra chất lượng định kỳ - Hỗ trợ tiếp đoàn đánh giá liên quan đến VSATTP của nhà máy từ bên kiểm tra bên ngoài. - Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của cấp trên.

 • 2016 - 2018
  CÔNG TY TNHH TSUCHIYA TSCO (VIỆT NAM

  Nhân viên Kế hoạch

  - Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, lập kế hoạch nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng. - Lập lệnh sản xuất và giám sát tiến độ sản xuất hàng hóa tại nhà máy. - Cập nhật tiến độ sản xuất cho các bộ phận liên quan trên dây chuyền sản xuất. - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy. - Phối hợp, hỗ trợ tốt với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty đề ra. - Hỗ trợ những công việc cần thiết về nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng công ty để hoàn thành nhiệm vụ GĐ/TP giao.

 • 2019 - 2020
  CÔNG TY ĐẠI TRUNG THỰC

  Kế toán nội bộ

  - Theo dõi vật tư xuất nhập tồn kho và lập báo cáo cho BGĐ; Lập lên kế hoạch nhập hàng định kỳ - Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập kho theo đúng quy trình. - Theo dõi công nợ nhập xuất vật tư, xác nhận công nợ với nhà cung cấp định kỳ hàng tháng. - Phối hợp với thủ kho theo dõi hàng hóa xuất nhập và kiểm kê định kỳ. - Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ xuất hàng và theo dõi công nợ.

Kỹ năng

Thành thạo vi tính văn phòng