Về Lê Hương

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 9000000

Mô tả

Tên: Lê Thị Hương Năm sinh: 15/01)1993 Tốt nghiệp loại: Khá     Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Trường cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Kỹ năng: Máy tính Giải quyết vấn đề tốt, có khả năng làm việc cá nhân, nhóm hiệu quả. Khả năng thích ứng môi trường làm việc nhanh.