Về Lê Hương

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 9000000
  • Đã xem 276

About me

Tên: Lê Thị Hương

Năm sinh: 15/01)1993

Tốt nghiệp loại: Khá     Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Trường cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Kỹ năng: Máy tính

Giải quyết vấn đề tốt, có khả năng làm việc cá nhân, nhóm hiệu quả.

Khả năng thích ứng môi trường làm việc nhanh.