Về La Tri Bình

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8.000.000
  • Đã xem 62