Về huỳnh thanh

 • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 10000000
 • Đã xem 995

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2016 - 2018
  công ty Đại Hoa

  công ty Đại Hoa

  nhân viên sale admin : -theo dõi công nợ phải thu -làm chứng từ xuất hàng (invoice. packing list) -theo dõi tiến độ xuất hàng

 • 2018 - Hiện tại
  greenfield

  cty grreenfield

  nhân viên kế toán: - theo dõi nhập xuất tồn kho vật tư, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm - theo dõi công nợ phải trả khách hàng -phân bổ chi phí, khấu hao tài sản

Kỹ năng

excel