Về Huỳnh Tân

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Nghề
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8000000
  • Đã xem 980

About me

Huỳnh thanh tân

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Làm việc nhóm...

Languages

English
Beginner

Ảnh hoạt động