Về Huỳnh Công Đắc

  • Đã xem 1036

Học tập

  • 2012 - 2015
    Cao Đẳng Sư Phạm Cần Thơ

    Huỳnh Công Đắc

    Đã tốt nghiệp Cử Nhân Anh Văn

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Giao tiếp, Chăm sóc khách hàng
Đàm phán và thuyết phục
Làm việc nhóm
Thuyết trình

Languages

English
Intermediate
Japanese
Beginner

Kỹ năng