Về hồ văn dần

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng phó phòng
  • Cấp bậc mong muốn Quản lý cấp cao
  • Mức lương mong muốn 20000000
  • Đã xem 314

About me

QUẢN LÝ HOẶT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

kỹ năng giải quyết công việc
kỹ năng giao tiếp
kỹ năng đàm phán
kỹ năng lãnh đạo
kỹ năng giải quyết vấn đề

Ảnh hoạt động

Thành tích và giải thưởng