Về Hồ Lê Thế Dinh

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Nghề
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7,000,000
  • Đã xem 121