Về Hàng Bảo

  • Trình độ học vấn Hết cấp 2
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 9000000
  • Đã xem 1005

Học tập

Kinh nghiệm

Languages

Tiếng Việt
Beginner