Về Dương Thế vân

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng nhóm
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7000000

Mô tả

Biên tập viên Phát thanh Văn phòng

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Dẫn chương trình viết văn, biên tập

Ảnh hoạt động

Thành tích và giải thưởng

Kỹ năng