Về Đới Thị Ngọc Mai

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 10.000.000 15.000.000
  • Đã xem 694

Kỹ năng