Về Đoàn Duyên

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng nhóm
  • Mức lương mong muốn 9-12
  • Đã xem 172