Về Đỗ văn Long

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Nghề
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 10000000
  • Đã xem 299

About me

Tìm kiếm 1 công việc làm việc nhóm , môi trường tiện lợi , vị trí tốt

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Máy tính

Ảnh hoạt động

Thành tích và giải thưởng

Kỹ năng