Chính sách lao động, việc làm có hiệu lực từ tháng 5/2017

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều thông tư quy định về lao động và việc làm với nhiều điểm mới, để bạn đọc dễ dàng nắm bắt cập nhật thông tin, Việc làm Bình Dương xin giới thiệu những nội dung chủ yếu của những chính sách này như sau:

1. Quy định về sử dụng giáo viên dạy nghề

Ngày 08/3/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, quy định về việc sử dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như sau:

 • Người được tuyển dụng vào chức danh nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP;
 • Thời gian tập sự đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp là 12 tháng; nhà giáo dạy trình độ sơ cấp là 6 tháng.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải sử dụng nhà giáo đạt chuẩn theo quy định, phù hợp với ngành nghề được đào tạo hoặc đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

Quyết định 57/2008/QĐ-BLĐTBXH và Thông tư 41/2015/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực.

việc làm bình dương

2. Tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý thuộc cục Thi hành án dân sự

Ngày 23/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Theo đó, hướng dẫn tiêu chuẩn chung đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự như sau:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 • Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tác phong làm việc dân chủ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và đáp ứng các Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
 • Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Có ý thức và khả năng nghiên cứu, hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước; được đào tạo và có kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.
 • Có khả năng quy tụ; tập hợp được sức mạnh của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan, đơn vị và phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng.

Thông tư 02/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày  07/5/2017.

3. Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự

Thông tư 03/2017/TT-BTP  có hiệu lực từ ngày 22/5/2017 quy định mã số ngạch công chức thi hành án dân sự như sau:

 • Chấp hành viên cao cấp: 03.299
 • Chấp hành viên trung cấp: 03.300
 • Chấp hành viên sơ cấp: 03.301
 • Thẩm tra viên cao cấp: 03.230
 • Thẩm tra viên chính: 03.231
 • Thẩm tra viên: 03.232
 • Thư ký thi hành án: 03.302
 • Thư ký trung cấp thi hành án: 03.303

việc làm bình dương

 Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương – Cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, đáp ứng mọi nhu cầu về lao động và việc làm của doanh nghiệp và người lao động tại Bình Dương. Hỗ trợ doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng hoàn toàn miễn phí, không thu bất kỳ loại phí nào.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG
Fanpgae: https://www.facebook.com/trungtamgioithieuvieclambinhduong/
Email: trungtamvieclambinhduong@gmail.com

Phản hồi